Kvalitetspolicy

HKH Kompetensutveckling AB ska förvalta kundernas förtroende genom att leverera utbildningar enligt kundens önskemål och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster kännetecknas av ett välgjort arbete med inriktning på att ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

·        Ha god kännedom om och tillämpa gällande normer och lagar              som berör vår verksamhet

·        Uppfylla kundens förväntningar genom professionellt utförande            av utbildningar och uppdrag

·        Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet

·        Ge ett gott intryck och inge förtroende

·        Genomföra vårt arbete med engagemang, bra pedagogik samt            rätt utrustning

·        Utforma utbildningarna så kundspecifika att de ger bästa
         förutsättningar för integrering i kundens verksamhet

·        Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring          som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra            rutiner och referensdokument