Ellära för fordonstekniker:

Förkunskapskrav:
Kursen vänder sig till tekniker med viss vana av arbete med elsystem i fordon.

Kursinnehåll:
Kursen ger grundläggande kunskap om grunderna i ellära, olika mätmetoder med multimeter.
samt praktiska laborationsövningar.
·       Ohms lag
·       Effektlagen
·       Serie och parallellkretsar
·       Inkoppling av ström, spänning och resistansmätare
·       Kabeldimensionering
·       Förståelse för vad är ett spänningsfall
·       Praktiska mätövningar
·       Laborationsövningar
 
Utbildningsmål:
·       Kunna redogöra för vad ström, spänning och resistans är för något
·       Ha förståelse i innebörden av Ohms lag och effektlagen
·       Eleven ska efter kursen ha förståelse för vad som menas med serie och parallellkopplade kretsar. 
·       Eleven ska efter kursen kunna dimensionera en krets med avseende på kabelarea.
·       Ha kunskap i inkoppling av multimeter för mätning av ström, spänning och resistans

Omfattning:
Kursen är en tvådagarsutbildning.

Undervisning:
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska laborationsövningar.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren t utbildningsintyg

Utbildning  kan även ske under ett veckoslut, för att minska ned produktionsbortfallet för företaget.